กองพัฒนานักศึกษา มทร.กรุงเทพ จัดโครงการจิตอาสา“ ราชมงคลกรุงเทพอาสา สานฝันปันรัก สู่เพื่อนบนดอย” แบ่งปันสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬาแก่น้อง ๆ ณ โรงเรียนบ้านแม่หม้อ ตำบลเทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

กองพัฒนานักศึกษา มทร.กรุงเทพ นำโดย อาจารย์ชัยศักดิ์ คล้ายแดง รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญสม ครึกครืน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา ประจำปีการศึกษา2564 “ ราชมงคลกรุงเทพอาสา สานฝันปันรัก สู่เพื่อนบนดอย” เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านแม่หม้อ ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาในการทำบุญช่วยเหลือสนับสนุนอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนอาทิ คอมพิวเตอร์ จาก สวส. มทร.กรุงเทพ รวมถึงอุปกรณ์กีฬาในการทำแป้นบาสเกตบอลจากหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกที่ได้ช่วยกันให้กิจกรรมโครงการจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคมสำเร็จดังวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

Next Post

มอบ 50 ทุน ให้ศิษย์เก่าโลจิสติกส์ สวนสุนันทา ศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เรียนวันอาทิตย์วันเดียว เปิดรับแล้ววันนี้!!

Tue Jan 25 , 2022
ศิษย์เก่า !!! โลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้สิทธิ์พิเศษก่อนใคร รับทุนการศึกษา 75,000 บาท (ตลอดหลักสูตร) […]