ม.หอการค้าไทย เปิดตัว เชฟเอียน นั่งที่ปรึกษาสาขาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร

ม.หอการค้าไทย เปิดตัว เชฟเอียน นั่งตำแหน่งที่ปรึกษาสาขาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร สานฝันนักศึกษาสู่การเป็นเชฟมืออาชีพ ระดับอินเตอร์ 

อาจารย์ ดร.รัชดา ธูปทอง หัวหน้าสาขาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร  คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ม.หอการค้าไทย  เปิดเผยว่า ทางสาขาศิลปะการประกอบอาหารและจัดการภัตตาคาร ตระหนักถึงความสำคัญของสายงานอาชีพด้านการประกอบอาหารและเครื่องดื่ม  ที่จะมุ่งมั่นให้นักศึกษาของเรามีความเป็นมืออาชีพ สามารถทำงานได้ทั้งในและต่างประเทศ ต้องมีความพร้อมทั้งพลังกาย และพลังใจสูงมาก เพราะต้องต่อสู้กับอะไรหลายๆอย่าง นอกจากความร้อนภายในครัวแล้ว ยังต้องเจอกับความร้อนของคนในครัว นอกครัวด้วย ต้องมีเทคนิคในการทำงานของตนเอง ต้องมีความสร้างสรรค์ พลิกแพลงเทคนิคได้ทันท่วงที แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ต้องมีความเชื่อมั่น อดทนและมุ่งมั่นต่อเป้าหมาย การทำงานต้องคิดเมนูใหม่ หน้าตาการนำเสนอที่น่าสนใจ การนำวัตถุเข้าใช้นั้นต้องดี มีคุณภาพและผสมผสานได้อย่างลงตัว เหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญ ขั้นตอนในการทำอาหารต้องใช้เวลา แต่ต้องไม่เสียเวลา ดังนั้นเชฟต้องอดทนต่อการฝึก ฝึก และฝึกอย่างสม่ำเสมอ

สร้างมืออาชีพให้เป็นที่ยอมรับจากประสบการณ์จริง

สาขาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการธุรกิจภัตตาคาร คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงได้จัด โครงการ Wow! Chef เส้นทางฝันสู่การเป็นเชฟมืออาชีพระดับอินเตอร์    ทั้งนี้ ทางสาขาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร ได้รับเกียรติจากเชฟพงษ์ธวัช เฉลิมกิตติชัย  หรือที่รู้จักกันในนามเชฟเอียน มาเป็นที่ปรึกษาให้กับทางสาขา ศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร อีกด้วย   สำหรับ จุดเด่นของสาขาฯ นักศึกษาจะได้ฝึกทักษะประกอบอาหารในห้องปฏิบัติการครัวที่ทันสมัย เสริมทักษะการเป็นเจ้าของร้านอาหารด้วยแนวคิดทางธุรกิจสไตล์เด็กหัวการค้า เรียนรู้ประสบการณ์จริงจาก The Chambers Kitchen และเนื่องจากหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ดังนั้นนอกจากทักษะความสามารถในการประกอบอาหาร และเครื่องดื่มแล้ว ผู้เรียนจะมีความรู้ในเชิงการบริหารจัดการ เพื่อนำไปใช้ในการบริหารงานครัว และร้านอาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย ในระหว่างการเรียนก็จะมีกิจกรรมในการฝึก (ชั้นเรียน, ทำขาย, เตรียมแข่งขัน) ประกวดแข่งขัน (โครงการทำอาหารต่างๆ เช่น Gourmet & Cuisine, Tipparos, Potato2022, World Skill) สอบวัดระดับมาตรฐานวิชาชีพ 


.

ช่องทางการติดตามข่าวสาร
Website : https://tourism.utcc.ac.th/
Facebook : www.facebook.com/CulinaryUTCC
Instagram : www.instagram.com/ts_utcc
Tel. : 0953675514

Next Post

"ชนนาถ มีนะนันทน์" รองอธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เป็นวิทยากรสอนร้องเพลงให้บุคลากรสำนักงาน กปร.

Thu Aug 11 , 2022
เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา […]