วิทยาลัยทองสุข จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ย รุ่นที่ 5

วันที่ 2 มีนาคม 2567 วิทยาลัยทองสุข จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ณ ห้อง 109 วิทยาลัยทองสุข โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงณฐนนท ทวีสิน รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับผู้อบรม ในการนี้ ดร.นิพัทธ์พนธ์ สุวรรณชนะ เป็นผู้ดำเนินรายการ

ดร.ธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมระงับข้อพิพาท ไกล่เกลี่ยเชิงรุก บรรยายในหัวข้อ เทคนิคการไกล่เกลี่ยและขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ย ตลอดจนการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ชรินทร์ คานิเยาว์ ผู้อบรมรุ่น 4 วิทยาลัยทองสุข กล่าวทักทายและต้อนรับนักศึกษาผู้อบรมรุ่น 5 ทำให้เกิดความสัมพันธ์แน่นแฟ้นมากขึ้นและเล่าประสบการณ์การไกล่เกลี่ยให้ผู้อบรมฟัง

การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎี แนวคิด และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ที่ประสงค์จะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ ถือเป็นกลไกที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานและเข้ามามีส่วนร่วมกับกระทรวงยุติธรรม ในการส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในฐานะผู้ไกล่เกลี่ย เพื่อให้ประชาชนทุกชนชั้นสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างแท้จริง ทำให้ปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลลดน้อยลง ลดปัญหาความขัดแย้ง เกิดความสมานฉันท์ขึ้นในสังคม

 

Next Post

ชมรมถันยรักษ์ “สวนสุนันทา” คว้าแชมป์พร้อมรางวัลขวัญใจมหาชน ภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม ต่อเนื่องปีที่ 2

Mon Mar 4 , 2024
  เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 “ชมรมถันยรักษ์” โดยนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลขวัญใจมหาชน จากการส่งผลงานกิจกรรมรณรงค์ให้นักศึกษา […]