วิทยาลัยการอาชีพทองผาภูมิ แหล่งสร้างอาชีพและรายได้ ชาวท่าขนุน

วิทยาลัยการอาชีพทองผาภูมิ แหล่งสร้างอาชีพและรายได้ ชาวท่าขนุน
อีกก้าวของการพัฒนาด้านการศึกษา ความภาคภูมิใจที่ชาวทองผาภูมิจะได้เห็นวิทยาลัยการอาชีพทองผาภูมิ เกิดขึ้นที่บ้านจันเดย์ ม. 3 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
               เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายจิตรกร ว่องประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนุน ได้ให้ การต้อนรับ ท่านชมภูนุช สุจริตกุลเชาวลิต ผู้พิ พากษาหัวหน้าศาลจังหวัดทองผาภูมิ ท่านสส. อัฏฐพล โพธิพิพิธ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต5 จังหวัดกาญจนบุรี เรืออากาศโท สมพร ปานคำ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ท่านที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงบประมาณแผ่นดินและคณะเจ้าหน้าที่สำนักงบฯ คุณอมร แก่นสาลี ผอ.เขื่อนวชิราลงกรณ คุณปราณปิยา อมรชัยยาพิทักษ์ประ ธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี อาจารย์จักริน จิตผ่องแท้ รองผู้อำนวยการรักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพทองผาภูมิ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน และผู้นำชุมชม
            โดยได้รับเกียรติจาก เรืออากาศโท สมพร ปานคำ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารอำนวยการชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพทองผาภูมิ โดยในระหว่างการก่อสร้างนั้น จะใช้พื้นที่ของเทศบาลตำบลท่าขนุนจัดตั้งอาคารอำนวยการชั่วคราว ซึ่งการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพทองผาภูมิ เพื่อเป็นการขยายโอกาสทาง การศึกษาอย่างทั่วถึง เพื่อลูกหลานของเราชาวตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ
            เทศบาลตำบลท่าขนุน โดยนายจิตรกร ว่องประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนุน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ช่วยผลักดันให้การจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพทองผาภูมิจนประสบผลสำเร็จได้ในวันนี้
#https://gooduniversity.net/

Next Post

"ปรีชา พงษ์เพ็ง" รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มรภ.สวนสุนันทา เข้าร่วมรับโล่ขอบคุณ “อว.ช่วยชาติฝ่าวิกฤติโควิด - 19"

Wed Jun 15 , 2022
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ […]