มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี จัดประชุมวิชาการ “ฟื้นชีวิตจิตวิญญาณทวารวดี”

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 The 2 nd National Conference (MCU.RปัK 2019) ในหัวข้อ “ฟื้นชีวิตจิตวิญญาณทวารวดี” Enliven the Spirit of Dvaravati ในวันที่ 1 กันยายน 2562 ณ อาคารราชวิริยาลังการ (ติดโรงพยาบาลสามพราน) วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม

พร้อมปาฐกถาพิเศษ และเสวนาทางวิชาการ โดยวิทยากรที่มีชื่อเสียง ประกอบด้วย ศ.ดร. พระพรหมบัณฑิต รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนกลาง ศ.ดร.พระราชปริยัติกวี อธิการบดีฯ ร.อ. ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศ.ดร.ศรีศักร วัลลิโภดม ศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ และนายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช

ผู้สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ดร.พระปลัดสมชาย ปโยโค 084 828 2036

ดร.พระมหาประกาศิต สิริเมโธ 084 545 5144

www.rk.mcu.ac.th

facebook: วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ NIHONGO Partners ส่งผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่นมาสอนให้ฟรี

Mon Aug 26 , 2019
เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ NIHONGO Partners รุ่นที่ 8 โดยมีรายละเอียดด้านล่าง โรงเรียนที่มีคุณสมบัติครบตามกำหนดสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้ 1) […]

YouTube