เช็คคุณสมบัติ ผู้มีโอกาสลุ้นทุนรัฐบาลไทยใน 4 โครงการ

ทุนรัฐบาลไทย ประจำปี 2567 เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมรับทุนการศึกษา ครบทั้ง 4 โครงการทุน
กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 7 ธ.ค. 66
โครงการที่กำลังเปิดรับสมัคร
– ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ (ทุน UIS)
– ทุนเรียนต่อป.ตรี ปีสุดท้าย และระดับปริญญาโท
– ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา
– ทุนระดับปริญญาโท / โท-เอก, ทุนระดับปริญญาเอก
คุณสมบัติผู้สมัครทุนแต่ละประเภท
1. ทุนเล่าเรียนหลวงและทุนรัฐบาล
สำหรับนักเรียนม.ปลาย เพื่อต่อระดับปริญญา
คุณสมบัติผู้สมัคร
– กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
– มีคะแนนเฉลี่ยสะสมของทุกภาคการศึกษา ที่ผ่านมา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 3.50
– อายุไม่เกิน 20 ปี
2. ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ (ทุน UIS)
ทุนเรียนต่อป.ตรี ปีสุดท้าย และระดับปริญญาโท
คุณสมบัติผู้สมัคร
– กำลังจะศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายของสถาบันการศึกษาในประเทศ
– คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 3.00 ตามที่กำหนดไว้ในแต่ละหน่วยทุน
– อายุไม่เกิน 25 ปี
หมายเหตุ: ทุน UiS ประจำปี 2567 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค. – 7 ธ.ค. 66
3. ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา
คุณสมบัติผู้สมัคร
ทุนระดับปริญญาโท / โท-เอก
– กําลังศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายหรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่กําหนดไว้ในแต่ละหน่วยทุน
– คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ตํ่ากว่า 2.75 หรือ 3.00 ตามที่กําหนดไว้ในแต่ละหน่วยทุน
– อายุไม่เกิน 35 ปี
ทุนระดับปริญญาเอก
– สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาที่กําหนดไว้ในแต่ละหน่วยทุน
– คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ตํ่ากว่า 3.50
– อายุไม่เกิน 40 ปี
หมายเหตุ: ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา ประจำปี 2567 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค. – 7 ธ.ค. 66
4. ทุนผู้ที่ได้รับการตอบรับจากสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศ
คุณสมบัติผู้สมัคร
– กําลังศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาระดับปริญญาโทโดยไม่มีเงื่อนไข จากสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นที่ได้รับการจัดอันดับจากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่มีมาตรฐานเป็นสากล ในสาขาวิชานั้น ๆ (By Subject)
– สาขาวิชาตามที่กำหนดในประกาศรับสมัคร
– อายุไม่เกิน 35 ปี
หมายเหตุ: คุณสมบัติผู้สมัครทุน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ต้องติดตามประกาศทุนทางเว็บไซต์ของ สำนักงาน ก.พ. อย่างสม่ำเสมอ
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทุนเพิ่มเติมที่
ที่มา OCSC EXPO

Next Post

สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ นำผลงานนวัตกรรม BITAP คว้ารางวัลเวทีโลก ในงาน iENA 2023 ที่เยอรมนี

Wed Nov 1 , 2023
  นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ (RCSA) นำผลงานระดับชาติ นวัตกรรม BITAP INNOVATION การประยุกต์ใช้เครื่องฟอกอากาศเทคโนโลยีไบโพลาร์ไอออไนเซอร์ในการเกษตร […]