“ชมรมตะโกรายสัมพันธ์” พิชิตเส้นชัย 22 ปี 20 จังหวัดทั่วภาคอีสาน แห่งการมุ่งมั่นทำความดี

 

ชมรมตะโกรายสัมพันธ์ เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2544 โดยกลุ่มศิษย์เก่าที่เรียนจบจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา หรือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในปัจจุบัน ร่วมมือกับกลุ่มเพื่อน ๆ และ ผู้มีจิตศรัทธา ในการเล็งเห็นการพัฒนาศักยภาพเยาวชนที่อยู่ห่างไกลความเจริญ

 

ชมรมฯ เดินทางทำประโยชน์เพื่อสังคมบรรลุเป้าหมายในการทำความดีครบ 20 จังหวัดทั่วภาคอีสาน โดยใช้เวลา 22 ปีในการทำความดี ล่าสุดเมื่อวันที่ 2-3 ธันวาคม 2566 ได้เดินทางไปทำกิจกรรมด้วยการมอบงบประมาณปรับปรุงอาคารเรียนและมอบความสุขให้กับเด็กๆ โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้า ต.นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร ซึ่งถือเป็นการทำกิจกรรมของชมรมครั้งที่ 20 พิชิตเส้นชัย ได้อย่างภาคภูมิใจ ด้วยความสัมพันธ์ของ พี่ เพื่อน น้อง ตามสโลแกนของชมรม “รักพี่ รักเพื่อน รักน้อง” โดยมีปฏิทินการออกเดินทางเพื่อทำกิจกรรมเพื่อเยาวชนในทุก ๆ เสาร์-อาทิตย์ ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี เรื่อยมา

และเพื่อการเดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ สมาชิกชมรมตะโกรายสัมพันธ์ ได้ไว้ใจให้ “คุณอดิศร พาภักดี” เป็นประธานชมรม “คุณมงคล ศิริดล” เป็นประธานที่ปรึกษาชมรม “คุณศุภชัย แพงน้อย” เป็นเลขาธิการชมรม “คุณสิทธิศักดิ์ ชนีวงศ์ และ คุณไตรรัตน์ รัตตสนธิกุล” เป็นเหรัญญิกชมรม “คุณสันติ ขาตรูประชีวิน” เป็นประชาสัมพันธ์ชมรมและดูแลกิจกรรมนันทนาการ “คุณสุเมธ เหมทานนท์”รองประธานฝ่ายสวัสดิการ และ “คุณพลรัฐ วิวิธวร” รองประธานฝ่ายดนตรีและกีฬาดูแลงานด้านความบันเทิงในการออกทำกิจกรรมของทุก ๆ ปี

 

โดย คุณศุภชัย แพงน้อย เลขาธิการของชมรม ได้เผยถึงเคล็ดลับในการเดินทางของชมรมตะโกรายสัมพันธ์มาอย่างยาวนานถึง 22 ปี ว่า “เพราะเราคือ พี่ เพื่อน น้อง ดังนั้นการทำงานร่วมกันเราให้เกียรติกันจึงทำให้ทุกคนมีความผูกพันและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ยิ่งเราได้เห็นเยาวชนของชาติมีรอยยิ้ม มีความสุขในสิ่งที่ตะโกรายสัมพันธ์ได้มอบให้ เรายิ่งประทับใจ และ มีกำลังใจที่จะเดินหน้าทำกิจกรรมของชมรมตะโกรายสัมพันธ์ให้ดียิ่ง ๆ ขี้นไป ชมรมตะโกรายสัมพันธ์ไม่อิงการเมือง ไม่วิจารณ์การทำงานของกันและกัน เป้าหมายของเราคือทำงานร่วมกันให้ประสบความสำเร็จและทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม มุ่งเน้นการให้ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับ และ ผู้รับเต็มใจกับสิ่งที่เรามอบให้จริง ๆ นั่นคือสิ่งที่ตะโกรายสัมพันธ์ถือเป็นแนวทางในการทำกิจกรรมมาโดยตลอด”

 

ชมรมตะโกรายสัมพันธ์ ได้ตั้งปณิธานไว้เมื่อเริ่มก่อตั้งว่า จะมุ่งหน้าสร้างกิจกรรมดี ๆ ให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ในภาคอิสานให้ครบทุกจังหวัด โดยการมอบงบประมาณให้กับโรงเรียนที่ผ่านการคัดสรรคุณสมบัติจากคณะกรรมการของชมรมเพื่อนำไปสร้างอาคารอเนกประสงค์ สำหรับใช้เป็นโรงอาหาร หรือ ห้องประชุม หรือ ห้องสมุด โดยให้ทางโรงเรียนและชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือ ปรับปรุงอาคารเรียน ในขณะเดียวกันเราก็ยังมีการมอบทุนการศึกษา ชุดนักเรียน ชุดกีฬา ถาดอาหาร อุปกรณ์การเรียน-การสอน ถาดอาหาร เลี้ยงอาหารกลางวัน และ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาต่อของนักเรียนที่กำลังจะเรียนจบ พร้อมทั้งการเล่นกีฬาเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีกับคณะครูและชาวบ้าน รวมถึงการสร้างความบันเทิงให้กับนักเรียนและครูด้วยการนำวงดนตรีของชมรมตะโกรายสัมพันธ์ออกไปสร้างความบันเทิงในการเดินทางไปทำกิจกรรมของทุก ๆ ปี

 

สำหรับผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการสนับสนุนกิจกรรมของชมรมตะโกรายสัมพันธ์ สามารถเข้าไปเยี่ยมชมภาพถ่ายของกิจกรรมที่ผ่าน ๆ มาตลอด 22 ปีที่ผ่านมาได้บนเว็บไซต์ www.takorai.org หรือ บน เฟซบุ๊คแฟนเพจ “ตะโกรายสัมพันธ์” ชมรมตะโกรายสัมพันธ์นับได้ว่าเป็นชมรมที่ก่อตั้งขึ้นได้อย่างครบองค์ประกอบ โดยมีการตั้งคณะทำงานของชมรมอย่างเป็นรูปธรรม และ มีสมาชิกที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมจำนวนมาก

มีคำขวัญของชมรม “รักพี่ รักเพื่อน รักน้อง ( Brotherhood For Life )” มีเพลงประจำชมรม และ มีบทกลอนที่แต่งโดยคุณมงคล ศิริดล ประธานที่ปรึกษาของชมรม ได้อย่างสอดคล้องและสมดุลย์ ว่า

ตะโกรายสัมพันธ์ นั้นเพราะเพื่อน

ตะโกราย คอยเตือนยังรักพี่

ตะโกราย สอนน้องสร้างสิ่งดี

ตะโกรายสามัคคีและสัมพันธ์

 

บันทึกการเดินทางของชมรมตะโกรายสัมพันธ์ ตลอด 22 ปี ในการสร้างความดีครบ 20 จังหวัด ทั่วภาคอีสาน

ครั้งที่ 1 พ.ศ.2544 โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง อ.เกษตรพิสัย จ.ร้อยเอ็ด

ครั้งที่ 2 พ.ศ.2545 โรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

ครั้งที่ 3 พ.ศ.2546 โรงเรียนบ้านโนนจิก อ.บุญฑริก จ.อุบลราชธานี

ครั้งที่ 4 พ.ศ.2547 โรงเรียนบ้านหาดเบี้ย อ.ปากชม จ.เลย

ครั้งที่ 5 พ.ศ.2548 โรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

ครั้งที่ 6 พ.ศ.2549 โรงเรียนบ้านดอนหัน อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

ครั้งที่ 7 พ.ศ.2550 โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ อ.เมือง จ.นครพนม

ครั้งที่ 8 พ.ศ.2551 โรงเรียนบ้านอะลาง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

ครั้งที่ 9 พ.ศ.2552 โรงเรียนบ้านดงหมู อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์

ครั้งที่ 10 พ.ศ.2553 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

ครั้งที่ 11 พ.ศ.2554 โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ

ครั้งที่ 12 พ.ศ.2555 โรงเรียนบ้านศรีราชา อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์

ครั้งที่ 13 พ.ศ.2557 โรงเรียนวัดบ้านตะขบ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

ครั้งที่ 14 พ.ศ.2558 โรงเรียนบ้านหินลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม

ครั้งที่ 15 พ.ศ.2559 โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

ครั้งที่ 16 พ.ศ.2560 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

ครั้งที่ 17 พ.ศ.2561 โรงเรียนบ้านโคกเล้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ครั้งที่ 18 พ.ศ.2562 โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

ครั้งที่ 19 พ.ศ.2566 โรงเรียนบ้านโนนประเสริฐ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

ครั้งที่ 20 พ.ศ.2566 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้า อ.เมือง จ.มุกดาหาร

 

 

#https://gooduniversity.net/

Next Post

โอกาสพิเศษกับภาคพิเศษ " โลจิสติกส์ สวนสุนันทา" เรียนวันอาทิตย์วันเดียว เทียบโอนหน่วยกิตได้ รับวุฒิ ม.6 ปวส. ปวช. กศน.ถึง 31 ธ.ค.นี้

Sat Dec 9 , 2023
 สมัครเรียนโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) กับสวนสุนันทา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567  …..เรียนวันอาทิตย์วันเดียว…..  เลือกเรียนได้ทั้ง “กรุงเทพฯ” […]