ทุน ICDF 2024 ทุนเรียนฟรีที่ไต้หวัน ไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ หลังเรียนจบ

ทุน ICDF ประจำปี 2024
ทุนฟรี ไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ หลังเรียนจบ
อัพเดทข้อมูลหลักสูตร เอกสารการสมัครทุน ICDF ปี 2024 กันได้แล้ว
🟢 ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร: 1 ธันวาคม 2566 ถึง 15 มีนาคม 2567
🟢 รายละเอียดทุนสนับสนุน
✔️ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class tickets)
✔️ค่าที่พัก (หอในมหาวิทยาลัย)
✔️ค่าเล่าเรียนและหน่วยกิต
✔️ค่าประกันสุขภาพ
✔️ค่าหนังสือเรียน
✔️เงินสนับสนุนรายเดือน:
– ปริญญาโท เดือนละ NT$18,000
– ปริญญาเอก เดือนละ NT$20,000
🟢 หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ปี 2024
(All programs are taught in English)
✔️ ปริญญาเอก
1. National Pingtung University of Science and Technology
Ph.D. Program in Tropical Agriculture
2. National Yang Ming Chiao Tung University
Ph. D. Program in International Health
3. Taipei Medical University
Ph.D. Program in Global Health and Health Security
✔️ ปริญญาโท
1. National Pingtung University of Science and Technology
Master Program in Tropical Agriculture
2. National Chengchi University
International Master of Business Administration (IMBA)
3. National Chengchi University
International Master’s Program in International Studies in College of International Affairs
4. National Tsing Hua University
International Master of Business Administration in Technology Management
5. National Tsing Hua University
International Master Program in Information Systems and Applications
6. National Taiwan Normal University
Graduate Institute of International Human Resource Development (IHRD)
7. National Yang Ming Chiao Tung University
Master’s Program in International Health
8. National Yang Ming Chiao Tung University (NYCU)
EECS International Graduate Program (EECS IGP)
9. National Taiwan Ocean University
International Master Program in Aquaculture Technology and Management
10. National Central University
Master of Science Program in Remote Sensing Science and Technology
11. Kun Shan University
International Master Program on Mechatronics Automation Engineering and Management
12. National Sun Yat-sen University
International Master’s Program in Electric Power Engineering (IMEPE)
13. Yuan Ze University
International Master’s Program in Industrial Engineering and Management
14. National Taiwan University
International Master’s Program in Agricultural Economics
15. National Cheng Kung University
International Master Program in Civil Engineering and Management (ICEM)
16. National Cheng Kung University
International Master Program on Natural Hazards Mitigation and Management Action and Management
17. Ming Chuan University
MBA Program of International Business and Trade
18. Taipei Medical University
International Master’s Program in Health Care Administration
19. Taipei Medical University
Master Program in School of Pharmacy
20. Taipei National University of the Arts
International MA Program in Studies of Arts and Creative Industries (SAC, Majoring in Cultural and Creative Industries)
21. National Chung Hsing University
International Master Program of Agriculture (IMPA)
22. National Chung Cheng University
Master in Educational Leadership and Management Development
23. National Chung Cheng University
E-Learning Master Program of Education and School Leadership
24. National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism
International Master’s Program of Tourism and Hospitality (IMTH)
25. National Taipei University
International Program on Urban Governance
🟢 ขั้นตอนการสมัคร
1. สมัครผ่านระบบออนไลน์ของทุน ICDF และสมัครกับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมทุนให้เรียบร้อย โดยยื่นเอกสารตามที่หลักสูตรกำหนด (ตรวจสอบได้จากคู่มือการสมัครทุน หน้า 10-14)
2. หลังจากสมัครผ่านระบบออนไลน์ของทุน ICDF เรียบร้อยแล้ว ปริ้นออกมาเซ็นชื่อ พร้อมแนบเอกสารที่ทุนกำหนดมาให้ครบ (ตรวจสอบได้จากคู่มือการสมัครทุน หน้า 16) ทั้งนี้จะแนบเอกสารการสมัครกับหลักสูตรเป็นเอกสารเพิ่มเติมหรือไม่ก็ได้ หลังจากนั้นส่งเอกสารไปที่ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (ฝ่ายดูแลทุน ICDF)
🟢 คู่มือการสมัครทุน

Next Post

สจล. - ชุมชน เสนอ 2 ทางเลือก...อุโมงค์รถวิ่ง หรือ เสาเดี่ยวเกาะกลางมอเตอร์เวย์ ในโครงการทางพิเศษสายศรีนครินทร์ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Tue Nov 28 , 2023
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สจล. และ […]