แวดวงการศึกษาในยุคที่ข้อมูลข่าวสารทั่วโลกย่อแคบลงมาอยู่แค่ปลายนิ้ว มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งต้องเปิดข้อมูลกันอย่างหมดเปลือก เพื่อให้ผู้ที่สนใจ “เลือก” ทั้งการเข้ามาเรียนต่อ หรือผู้จ้างงานที่ต้องการมืออาชีพไปร่วมงาน ปัจจุบัน การจัดอันดับสถาบันการศึกษา มีอยู่ 2 […]

………………………………………………… หมายเหตุ: ข้อมูลอันดับจากการปรับเปลี่ยนล่าสุด จนถึงวันที่ 10 ส.ค.62 ของ http://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand ทำให้อันดับบางมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนไปด้วย โดยผู้สนใจสามารถเข้าไปตรวจสอบในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ […]

Cybermetrics Lab แห่งสภาวิจัย (CSIC) ประเทศสเปน ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกแล้ว Universities: July 2019 Edition […]

YouTube