มูลนิธิโลก (the Earth Foundation) เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งเมื่อปี 2563 ตั้งอยู่ที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ […]