หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ Bachelor of Science (Cannabis Health Science) วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา […]

  “สวนสุนันทา” พัฒนาศักยภาพสู่ระดับสากลอีกขั้น หลังเข้ารับการประเมินมาตรฐานจาก QS Stars  ซึ่งประกาศผลล่าสุด 2021 อยู่ในระดับ 3 […]

“สวนสุนันทา” เปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ทุกคณะทุกสาขาจับมือเปิดรั้ว “ออนไลน์” ตอบทุกคำถาม แนะนำทุกเส้นทางสำหรับน้อง ๆ นักเรียนที่สนใจเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1  ประเดิมครั้งแรก […]

วันนี้ (อังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564) รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา […]

YouTube