แวดวงการศึกษาในยุคที่ข้อมูลข่าวสารทั่วโลกย่อแคบลงมาอยู่แค่ปลายนิ้ว มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งต้องเปิดข้อมูลกันอย่างหมดเปลือก เพื่อให้ผู้ที่สนใจ “เลือก” ทั้งการเข้ามาเรียนต่อ หรือผู้จ้างงานที่ต้องการมืออาชีพไปร่วมงาน ปัจจุบัน การจัดอันดับสถาบันการศึกษา มีอยู่ 2 […]

YouTube