คิวเอส ควัคควาเรลลี ซีมอนด์ส (QS Quacquarelli Symonds) ได้เปิดเผยการผลการจัดอันดับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) และหลักสูตรปริญญาโทด้านธุรกิจชั้นนำล่าสุดใน 48 ประเทศ โดยการวิเคราะห์ครอบคลุมหลักสูตร MBA 315 หลักสูตรทั่วโลก และปริญญาโทเฉพาะทางในด้านการจัดการ, การเงิน, การตลาด, การวิเคราะห์ธุรกิจ และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน โดยสหรัฐยังอยู่ในแถวหน้า […]