มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ มัธยศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ ศิลป์ ภาษา รวมถึงอาชีวศึกษาร่วมกิจกรรมงาน Open House […]