โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่นิยมในกลุ่มนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจากเจ้าของภาษาโดยตรง เก็บเกี่ยวประสบการณ์ และพัฒนาทักษะต่างๆ ของตัวเราได้อย่างรวดเร็วในหลายๆ ด้าน เช่นเดียวกับ Miss […]