Economist Intelligence Unit จัดอันดับเมืองที่ปลอดภัยที่สุดในโลกประจำปี 2019 ปรากฏว่าประเทศในเอเชีย ติดอันดับถึง 4 เมือง ส่วนประเทศไทยเราอยู่อันดับที่ […]

YouTube