Eye Level ประเทศไทย ตระหนักถึงการให้การศึกษาอย่างมีคุณภาพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมไทย เราจึงได้สนับสนุนการให้ทุนกับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก จำนวน 10 ทุน ประกอบด้วยคณิตศาสตร์ 5 ทุน และภาษาอังกฤษ 5 ทุน ทุนนี้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนทั้ง 10 คนได้เข้ามาสัมผัส เจาะลึก […]