ผลสอบ IGCSE ของนักเรียนชั้น Year 11 โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ (กรุงเทพฯ)  นั้น 49% ของผลสอบเป็นเกรด A* – A นับเป็นปีที่สองติดต่อกันที่นักเรียนชั้น Year […]