58 ปี แม่ทัพใหญ่ ม.กรุงเทพธนบุรี “รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล” ผู้หญิงแกร่งแห่งยุคดิจิทัลและโควิด-19 ด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า ด้วยความศรัทธายังไม่เคยหยุดยั้ง จึงทำให้เธอผู้นี้ได้ก้าวสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จต่าง […]