โรงเรียนนานาชาติ ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ มีความภูมิใจในความสำเร็จทางด้านวิชาการของนักเรียนและครูเป็นอย่างมาก สำหรับการประกาศผลสอบ A level นักเรียนของเราได้ผลสอบ A* 47% และ A-A* 80% […]