คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย “วันรพี 2566” ชิงโล่รางวัล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ศ.(พิเศษ) วิชา […]