นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ นำทีมนักกีฬาเครื่องบินบังคับหนูน้อยจ้าวเวหาไทยพีบีเอส เสนอผลงานโดรนฉีดน้ำดับเพลิงควบคุมระยะไกล คว้าเหรียญทอง งานประกวดสิ่งประดิษฐ์ “Seoul International […]