โกลบอล เอดูเคชัน โฮลดิงส์ (GEDU) กลุ่มธุรกิจการศึกษาในสหราชอาณาจักร ได้เข้าซื้อโรงเรียนสอนศิลปะการแสดงออสเตรเลียน เพอร์ฟอร์มมิ่ง อาร์ตส์ คอนเซอร์เวทอรี (APAC) ที่ตั้งอยู่ในเมืองบริสเบน APAC เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีในสาขาการแสดง การผลิตภาพยนตร์ […]

  โกลบอล เอดูเคชัน โฮลดิงส์ (Global Education Holdings หรือ GEDU) กลุ่มธุรกิจการศึกษาในสหราชอาณาจักร ประกาศความสำเร็จในการเข้าซื้อกิจการ เอกอล เดอ […]

โกลบอล เอดูเคชัน โฮลดิงส์ (Global Education Holdings หรือ GEDU) ผู้ให้บริการด้านการอุดมศึกษาในสหราชอาณาจักร ประกาศความสำเร็จในการเข้าซื้อกิจการ เอ็มแอลเอ คอลเลจ (MLA […]