เฟรชชี่หน้าสวยคนนี้มีชื่อว่า “มิน” หรือ นางสาวอภิชญา เสนปาน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก […]