มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รับตรงอิสระรอบที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน […]

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565-2566 จำนวน 17 หลักสูตรในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 3 […]

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการการกีฬา ระบบออนไลน์ หลักสูตรวิถีใหม่ สำหรับยุค New Normal […]

วิทยาลัยทองสุขจัดงานใหญ่ “วันไหว้ครู” 2564 ” อธิการบดี” เชิญชวนนักศึกษา ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน พร้อมบุคลากร คณาจารย์ […]