จากนักศึกษาทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เรียนจบนิติศาสตร์ ม.รังสิต ด้วยดีกรีเกียรตินิยม อันดับ 1 และยังได้รางวัลบัณฑิตเหรียญทองสังคมธรรมาธิปไตย ผู้มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ในวิชาชีพ และการเป็นผู้มีความประพฤติดีงาม […]