นายเกียรติศักดิ์ ล่ำสัน (อันฟิล์ม) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จบการศึกษาสายการเรียนวิทย์-คณิต […]