อัสสัมชัญ เปิดตัวหนังสั้น “รักใดไหนเล่า เท่ารักของแม่” จากเรื่องจริง แล้วคุณจะรักแม่…มากยิ่งขึ้น พร้อมจัดเสวนาถอดบทเรียนเรื่องคุณธรรม และศาสตร์การ Coaching เมื่อวันที่ […]

YouTube