“ชาดา รมช.มหาดไทย” พร้อมชาวอุทัยธานี เปิดการแสดงบินโดรน 700 ลำ แปรอักษรเทิดพระเกียรติ “พระเจ้าอยู่หัว-พระราชินี” ร่วมกับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ […]