สำนักนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Phaung Daw Oo International University ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิชยพันธุ์ […]