แขนงฟิล์ม วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการ “สหฯภาพ เด็กหนัง” เพื่อเปิดประสบการณ์กับการเรียนการสอนนอกห้องเรียน เสริมทักษะความรู้ และจุดประกายมุมมองใหม่ๆ สหมงคลฟิล์ม […]