สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่น 2 อบรมวันที่ 23 กรกฎาคม-2 […]

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมก่อสร้าง การบริหารงานก่อสร้างแบบมืออาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแนวทางปฏิบัติการบริหารงานก่อสร้างในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ช่วยเพิ่มทักษะและความรู้เพื่อช่วยการตัดสินใจในการบริหารโครงการก่อสร้างอย่างรอบคอบ และเทคนิคการควบคุมโครงการ ตลอดจนการรายงานที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส การบริหารโครงการก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพนั้นเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของงานและผู้มีวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง โดยการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการทำให้โครงการสำเร็จลุล่วง […]

เปิดใจ “แพรพลอย หัวใจเพ็ชร” นศ.สวนสุนันทา นักกีฬาฟุตซอลหญิงทีมชาติไทย เจ้าของเหรียญทองซีเกมส์ 2022 นางสาวแพรพลอย หัวใจเพ็ชร นักศึกษาโควตาทุนเพชรนักกีฬา […]

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี […]

วันที่ 30 พ.ค.65 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา  ณ พิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์รัชกาลที่ […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 4 Direct Admission) ระหว่างวันที่ […]

นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เหลือเพียง 6 วัน!!! ตัดสินใจสมัคร รอบรับตรง เราเตรียมที่นั่งเรียนให้ทุกคนแล้ว เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20-31 […]