ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้จัดงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ที่สวยงามใหญ่โตอลังการในนาม “BTU PRESIDENT ‘S HOUSE” สมฐานะผู้นำวงการการ […]