ศูนย์พัฒนาหลักหก สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญร่วมงาน “โชว์ของ Made in หลักหก” ภายใต้โครงการ “แผนงานร่วมทุนสนับสนุนการพัฒนาสุขภาวะจังหวัดปทุมธานี” […]