การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร และศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) ในโอกาสครบรอบ 72 ปี ศาสตราจารย์ […]