สาขาวิชาภาษาจีน วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาในโครงการศึกษาภาษาจีนภาคฤดูร้อน ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ปักกิ่ง วิทยาเขตจูไห่ และ มหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาเซี่ยงไฮ้ ในปีนี้มีนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน […]