วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 ต้อนรับนักศึกษาใหม่สู่ครอบครัว RIC ภายในงานได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กฤษฎา ศรีแผ้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต […]