วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานแถลงข่าว ถอดบทเรียนกรณีอุบัติเหตุการเผายา กับภูมิปัญญาการแพทย์แผนตะวันออก พร้อมเปิดแถลงการณ์จุดยืนและข้อเสนอของวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต โดย อาจารย์ปานเทพ […]

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดหลักสูตรบูรณาการภูมิปัญญาการจับชีพจรเพื่อวิเคราะห์โรค รวมผู้เชี่ยวชาญมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยเกี่ยวกับหลักสูตรบูรณาการภูมิปัญญาการจับชีพจรเพื่อวิเคราะห์โรคว่า หลักสูตรล่าสุดของวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก […]