สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร นำโดย นายวิชาญ ทับต่อม ผู้ฝึกสอนชมรมฟุตซอล นำคณะนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา โครงการสานฝันฯ […]