วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 (Admission) โดยเปิดรับดังนี้ […]

  ทีมคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมจิตอาสาโดยนำถุงประคบร้อน “SSRU CARE BAG” […]

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 (Quota) โดยเปิดรับ […]

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรภาษาไทย : นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 5 แขนงวิชา […]

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ พร้อมแล้ว!!! สำหรับหลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 เริ่มเปิดรับสมัครในระบบ TCAS ได้ตั้งแต่ […]

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (CCA.SSRU) เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 2 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรภาษาไทย […]