งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปี 2566 สาขาการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ขอต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่โลกของหมอไทย “ขอจงสำเร็จวิชาหมอด้วยความเข้าใจในวิชาหมอ เพราะความเป็นหมอนั้นอยู่ที่ใจเสมอ ขอจงสำเร็จเป็นหมอที่เก่ง หมอที่ประเสริฐ […]

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ สปาพลัส ชมรมผู้ดำเนินการสปาไทย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรมใน หลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง ฝึกอบรม […]