รศ.มานัส มงคลสุข คณบดีคณะรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษารังสีเทคนิค Komazawa University กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น […]