รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมินทร์ รองอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน​ให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงาน การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 […]