เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดการแถลงข่าว ประชุมผู้แทนสถาบัน จับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ […]