มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) โดย สโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2566 ภายใต้ SPU BELIEVE IN YOU โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี กล่าวต้อนรับและเปิดการปฐมนิเทศ พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ 10 คณะ 5 วิทยาลัย กว่า 9,000 คน จำนวน 6 รอบ 3 วัน […]