ม.รังสิต มอบทุนการศึกษา “ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ เพื่อการแพทย์แผนตะวันออก” วิทยาศาสตรบัณฑิต (การแพทย์แผนตะวันออก) เป็นทุนฯ ส่วนลด 25% […]

ม.รังสิต มอบทุนการศึกษา “ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ เพื่อการแพทย์แผนตะวันออก” วิทยาศาสตรบัณฑิต (การแพทย์แผนตะวันออก) สำหรับการศึกษาในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (การแพทย์แผนตะวันออก) […]

ม.รังสิต มอบทุนการศึกษา “ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ เพื่อการแพทย์แผนตะวันออก” วิทยาศาสตรบัณฑิต (การแพทย์แผนตะวันออก) สำหรับการศึกษาในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (การแพทย์แผนตะวันออก) […]

มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเอกชนอันดับหนึ่งของประเทศไทย มีสาขาต่าง ๆ มากมายเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (พจ.บ.) เรียนจบได้รับปริญญา 2 ใบ จากมหาวิทยาลัยรังสิต […]

มหาวิทยาลัยรังสิตมอบทุนการศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิต (การแพทย์แผนตะวันออก) ลดค่าบำรุงการศึกษาและ ค่าหน่วยกิต 50% ตลอดหลักสูตร 4 ปี คุณสมบัติ […]

มหาวิทยาลัยรังสิต เตรียมเปิด RSU Golf Academy หลักสูตรกลอล์ฟระยะสั้น และในระดับปริญญาตรี-โท-เอก ปักหมุดสร้างมิติใหม่แห่งอุตสาหกรรมกีฬากอล์ฟเมืองไทย   อาจารย์ดุสิต […]