ฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์ ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้การต้อนรับ Mr. Kurabayashi Yoshihito, […]