ฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาจากวิทยาลัยหญิงสะงะ (Saga Women’s Junior College) ประเทศญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยพันธมิตรในความร่วมมือของมหาวิทยาลัยรังสิต […]