สวนสุนันทาร่วมกับนศ.หลักสูตร HIDA-คณะแพทย์ม.นวมินทร์ฯ จัดโครงการผ่าตัดข้อศอก-ข้อเข่า-ข้อเท้าเสื่อม 66 ข้อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา […]

YouTube