มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย และบริษัทกลุ่ม Mitsubishi Electric ในประเทศไทย ให้ความสำคัญกับกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพราะเชื่อมั่นว่ากิจกรรมเพื่อสังคม คือส่วนสำคัญของการดำเนินธุรกิจ […]